Eget Vann

Vannforsyning i husholdninger - alt du trenger å vite om pumper og pumpesystemer 

Hva menes med "eget vann"

De fleste husholdninger får vannet sitt fra det kommunale vannforsyningsnettet. Om du ikke er tilkoblet , for eksempel ved fritidsbolig eller hytte på landet, må du ordne med vann på en annen måte. I Norge har flere tusen mennesker egen vannforsyning.

Det kan også være grunner til å bruke eget vann selv om du er tilkoblet kommunalt nett. Vanning og vaskevann er to typiske bruksområder for dette.

Vår ambisjon med dette nettstedet er å veilede deg gjennom hvordan typiske "egne vannsystemer" er bygget og fungerer samt forklare hvordan komponentene samhandler med hverandre. Selvfølgelig hjelper vi deg også med et optimalt pumpevalg med kvalitetsprodukter fra Wilos brede utvalg av pumper for vannforsyning i private eiendommer og hjem.

For å komme til pumpevalgverktøyet, klikk på den grønne knappen nedenfor.

Bytte av pumpe

Den vanligste årsaken til å bytte pumpe er fordi den gamle har gått i stykker, en annen årsak kan være at du ikke er fornøyd med ytelsen og vil ha en kraftigere pumpe eller en annen pumpeløsning. Hvis du har noen tanker angående utskifting av pumpe, er du alltid velkommen til å kontakte en av våre autoriserte servicepartnere.

Pumpebytte

"Du kan også se i erstatningsverktøyet Wilo-Pumpebytte - her er en stor database med pumper av flere merker og modeller i segmentet for privat vannforsyning -"eget vann" , dvs. selvinnsugende pumper / pumpedispensere og nedsenkbare pumper for gravde og borede brønner. Du vil motta forslag til en passende erstatningspumpe og informasjon som vil veilede deg og forenkle pumpebyttet. Hvis du ikke finner pumpen du leter etter, fyll ut bytteskjemaet vårt, så hjelper vi deg med å finne en passende erstatningspumpe. Utskiftningsskjemaet finner du i pumpeebytte under " Mangler du en erstatningspumpe i databasen?"

Valg av pumpe - vannsystem

"Et godt gjennomtenkt pumpevalg er nøkkelen til et velfungerende vannsystem. Generelt kan det sies at det er tre forskjellige pumpesystemer for håndtering av eget vann:
- Vann fra gravd brønn med tørrpumpe
- Vann fra gravd brønn med nedsenkbar pumpe
- Vann fra boret brønn med nedsenkbar pumpe

For vanningsformål etc fins det også forskjellige løsninger for eget vann, for eksempel når du tar vann fra en innsjø eller elv. 

Pumpeløsninger

For tørrmonterte pumper er det sugehøyden (vertikal avstand mellom pumpe og vannoverflate), lengden på sugeledningen og ønsket vannføring og tappetrykk som er mest avgjørende for pumpevalget. Om sugehøyde inkl. tap i sugeledningen overstiger 7 m, må en nedsenkbar pumpe velges.

Når det gjelder nedsenkbare pumper er det trykkhøyden (vertikal avstand mellom vannoverflaten i brønnen og det høyeste stedet for tappepunktet), lengden på trykkledningen og ønsket vannføring og tappetrykk som styrer valg av pumpe.

Stor nivåforskjell mellom vannkilde / brønn og tappepunkt er ofte en avgjørende faktor når du velger pumpetype.

Når du har valgt riktig pumpetype, gjenstår det å bestemme riktig modell, dvs. riktig størrelse på pumpen med hensyn til kapasitet. Det er ikke alltid lett å velge riktig pumpestørrelse, hver situasjon er unik med forskjellige suge- og trykkhøyder, forskjellige slangedimensjoner, varierende antall tappesteder etc.

Det viktige er at du ser på hvordan dine forutsetninger er, og basert på dette ved hjelp av en enkel skisse og med de nødvendige parameterne notert (slangedimensjoner, strømmer osv.) gjør du de nødvendige beregningene som kreves for at resultatet skal bli tilfredsstillende.